Gegevenselement van entiteit Bezwaarschrift

Name

Referentienummer bezwaarschrift

Code

ReferentienrBezwaarschrift

Data Type

N8


Definitie

Het nummer waaronder een BEZWAARSCHRIFT wordt geïdentificeerd.

Norminstantie: UGR


Default Value

 

Format

 

List Of Values

 


Opmerkingen

-