Entiteit Bruto uitkeringsbedrag

Name

Bruto uitkeringsbedrag

Code

BrutoUitkeringsbedr


Definitie

Het bruto bedrag dat voor een CLIENT SUWI als de feitelijke UITKERING over een bepaalde periode is vastgesteld.

 

Norminstantie: SGR


Opmerkingen

1. Het BRUTO UITKERINGSBEDRAG wordt altijd toegepast in combinatie met CODE UITKERINGSPERIODE.

 

2. Indien het BRUTO UITKERINGSBEDRAG is gebaseerd op een SZ-WET die de Sociale Verzekeringsbank (SVB) uitvoert, dan is het bedrag altijd:

· inclusief eventuele partnertoeslag

· exclusief de vakantie-uitkering

· exclusief eventuele sancties, enz.

· exclusief de verrekeningen

· exclusief de nabetalingen

 

3. Indien het BRUTO UITKERINGSBEDRAG is gebaseerd op een SZ-WET die uitgevoerd wordt door UWV, dan is het bedrag altijd:

· exclusief de vakantie-uitkering

· exclusief eventuele sancties, enz.

· exclusief de verrekeningen

· exclusief de nabetalingen

 

4. Indien het BRUTO UITKERINGSBEDRAG is gebaseerd op een SZ-WET die uitgevoerd wordt door Gemeentelijke Sociale Dienst (GSD), dan is het bedrag altijd:

· inclusief de vakantie-uitkering

· exclusief eventuele sancties, enz.

· exclusief de verrekeningen

· exclusief de nabetalingen


Lijst van diagrammen met entiteit Bruto uitkeringsbedrag

Name

4) Uitkeringsgegevens

4a) Aanvraag uitkering WWB

4b) Uitkeringsgegevens vervolg

Ontsluiting ResaFasa

SUWI


Gegevenselementen

Name

Code munteenheid

Waarde bedrag

Code uitkeringsperiode

Datum aanvang bruto uitkeringsbedrag

Datum einde bruto uitkeringsbedrag