Gegevenselement van entiteit Bruto uitkeringsbedrag

Name

Waarde bedrag

Code

WaardeBedr

Data Type

N..18


Definitie

De waarde van een hoeveelheid geld in een bepaalde munteenheid.

Norminstantie: UGR


Default Value

 

Format

BEDRAGGEGEVENS

List Of Values

 


Opmerkingen

Het formaat is afgeleid van het formaat van element 5004 (monetary amount) uit de UN/EDIFACT Trial-Directory.

Het formaat is exclusief:
- decimaal teken
- positief/negatief teken
- scheidingsteken voor drietallen

Als bij een waarde van een bedrag een munteenheid wordt aangegeven (door middel van CODE MUNTEENHEID), dan houd wel rekening met de positie waar het decimaalteken (het aantal cijfers achter de komma) wordt geplaatst. In de TABEL MUNTEENHEDEN wordt door middel van CODE KLEINERE MUNTEENHEID aangegeven of een bedrag een komma heeft voor het derde (3), tweede (2) of het eerste (1) cijfer van rechts, of dat het geen komma (0) heeft.

Norminstantie: ISO4217: 2001

Voor de Euro als munteenheid, geldt dat het waardebedrag in eurocenten wordt weergegeven.