Gegevenselement van entiteit Budgetbeheer

Name

Code type budgetbeheer

Code

CdTypeBudgetbeheer

Data Type

N1


Definitie

De code die aangeeft welk type budgetbeheer het betreft.

 

Norminstantie: GGR


Default Value

 

Format

 

List Of Values

1   Basis
2   Plus
3   Totaal
9   Anders


Opmerkingen

Budgetbeer Basis: De beheerder betaalt de ziektekosten en huur of hypotheek. De andere rekeningen worden door de persoon zelf betaald.

Budgetbeheer Plus: De beheerder betaalt de ziektekosten en huur of hypotheek en één andere betaling. De andere rekeningen worden door de persoon zelf betaald.

Budgetbeheer Totaal: De budgetbeheerder betaalt de ziektekosten, huur of hypotheek en de andere betalingen uit het budgetplan.