Gegevenselement van entiteit Budgetbeheer

Name

Datum aanvang budgetbeheer

Code

DatBBudgetbeheer

Data Type

N8


Definitie

De datum van de dag waarop het budgetbeheer is gestart.

 

Norminstantie: GGR


Default Value

 

Format

DATUM

List Of Values

 


Opmerkingen

-