Gegevenselement van entiteit Budgetbeheer

Name

Verwachte duur budgetbeheer

Code

VerwachteDuurBudgetbeheer

Data Type

N..4


Definitie

De verwachte duur van het traject in dagen, waarin het budgetbeheer actief is.

 

Norminstantie: GGR


Default Value

 

Format

 

List Of Values

 


Opmerkingen

-