Entiteit Client SUWI

Name

Client SUWI

Code

ClientSuwi


Definitie

De PERSOON die een beroep doet op de dienstverlening en/of de wetten en regelingen die door één of meer SUWI-partijen uitgevoerd worden.

 

Norminstantie: SGR


Opmerkingen

Binnen het UWV wordt als synoniem voor "Client SUWI" de term "Klant werkzoekende" gebruikt.


Lijst van diagrammen met entiteit Client SUWI

Name

1) Stamgegevens

2) Arbeidsmarktkwalificaties

3) Arbeidsgegevens

3a) Arbeidsverleden

4) Uitkeringsgegevens

4a) Aanvraag uitkering WWB

4b) Uitkeringsgegevens vervolg

4c) Uitkeringsgegevens vervolg (Bezwaar en Beroep)

5) Arbeidstoeleidinggegevens

5a) Arbeidstoeleidinggegevens vervolg (Dienstverlening UWV Werkbedrijf)

5b) Arbeidstoeleidinggegevens vervolg (Reintegratie GSD)

Eenmalige registratie op werkpleinen

GBA koppeling

Gebeurtenis Persoon

Intake WWB overdracht

Kansmeter

Ontsluiting Belastingdienst

Ontsluiting BRP-PIVA

Ontsluiting DUO

Ontsluiting Kadaster

Ontsluiting Polisadministratie

Ontsluiting RDW

Ontsluiting ResaFasa

Reintegratieadvies

Reintegratietraject

Sollicitatie

SUWI


Gegevenselementen

Name

Datum overlijden

Indicatie overlijden

Burgerlijke staat

Code leefvorm

Code land doelgroep

Verblijfplaatstype

Bankrekeningnummer

Indicatie inkomen