Gegevenselement van entiteit Client SUWI

Name

Datum overlijden

Code

DatOverlijden

Data Type

N8


Definitie

De datum van overlijden, zoals bekend bij BRP.

 

Norminstantie: BRP


Default Value

 

Format

DATUM

List Of Values

 


Opmerkingen

De definitie van DATUM OVERLIJDEN is conform de definitie van BRP, niet meer gebaseerd op NEN 1888:2002.

 

De oorspronkelijke naamgeving en definitie conform de (authentieke) bron.

Elementnaam: Datum overlijden (08.10)

Definitie: De datum van overlijden.

Norminstantie: BRP