Gegevenselement van entiteit Client SUWI

Name

Indicatie overlijden

Code

IndOverlijden

Data Type

N1


Definitie

De code die aangeeft of de CLIENT SUWI overleden is.

 

Norminstantie: UGR


Default Value

 

Format

STANDAARDINDICATIE

List Of Values

1   Ja
2   Nee


Opmerkingen

-