Gegevenselement van entiteit Client SUWI

Name

Burgerlijke staat

Code

BurgerlijkeStaat

Data Type

N1


Definitie

De rechtstoestand van een PERSOON ten aanzien van huwelijk of geregistreerd partnerschap.

 

Norminstantie: NEN 1888:2002 - Burgerlijke staat, gecodeerd


Default Value

 

Format

 

List Of Values

0   Onbekend
1   Ongehuwd en geen geregistreerd partner en nooit gehuwd of geregistreerd partner geweest
2   Gehuwd
3   Gescheiden
4   Weduwe/weduwnaar
5   Geregistreerd partner
6   Gescheiden geregistreerd partner
7   Achtergebleven geregistreerd partner
9   Ongehuwd en geen geregistreerd partner, eventueel wel gehuwd of geregistreerd partner geweest


Opmerkingen

- Toelichting NEN 1888:2002

Dit element is vaak afgeleid uit de in de BRP gevoerde gegevenselementen "soort verbintenis" in combinatie met "datum huwelijk of geregistreerd partnerschap" (codes 2 en 5) of "soort verbintenis" in combinatie met "reden beëindiging huwelijk of geregistreerd partnerschap" (codes 3, 4, 6 en 7).

Code "1" is af te leiden indien ook de historische gegevens over huwelijk of geregistreerd partnerschap in aanmerking worden genomen. Indien dit niet mogelijk of gewenst is, kan code "9" worden gebruikt voor "ongehuwd zonder nadere precisering".

 

Code "0"(=onbekend) kent geen bron voor verificatie.