Gegevenselement van entiteit Client SUWI

Name

Code land doelgroep

Code

CdLandDoelgroep

Data Type

N2


Definitie

Code die het land aangeeft waarmee ETNISCHE HERKOMST van de CLIENT SUWI kan worden aangegeven..

 

Norminstantie: CGR (code, tabel bevolkingsgroep)


Default Value

 

Format

 

List Of Values

Zie   TABEL LAND DOELGROEP


Opmerkingen

* Onder 'Overige derde wereld' wordt verstaan overige landen Afrika, Azië, Zuiden- en Midden-Amerika (met uitzondering van Japan en voormalig Nederlands-Indië)

 

- ETNISCHE HERKOMST is een term met de volgende omschrijving: Het afkomstig zijn uit een bepaalde bevolkingsgroep en cultuur.

 

- In het kader van de WBEEA en diens opvolger de wet SAMEN en het akkoord met de Stichting van de Arbeid over het minderhedenbeleid, legt het UWV bij de administratieve intake het doelgroepland vast.

Het gegeven wordt alleen geregistreerd met toestemming van de persoon en is uitsluitend bedoeld voor gebruik door het UWV in het kader van de hiervoor genoemde wetten en afspraken.