Gegevenselement van entiteit Client SUWI

Name

Verblijfplaatstype

Code

Verblijfplaatstype

Data Type

N2


Definitie

Aard van de verblijfplaats.

Norminstantie: GFO


Default Value

 

Format

 

List Of Values

Zie   TABEL VERBLIJFPLAATSTYPE


Opmerkingen

-