Gegevenselement van entiteit Client SUWI

Name

Indicatie inkomen

Code

IndInkomen

Data Type

N1


Definitie

Code die aangeeft of CLIENT SUWI een inkomen heeft waarmee geheel of gedeeltelijk in het levensonderhoud van het HUISHOUDEN van CLIENT SUWI kan worden voorzien.

 

Norminstantie: SGR


Default Value

 

Format

STANDAARDINDICATIE

List Of Values

1   Ja
2   Nee


Opmerkingen

-