Gegevenselement van entiteit Commerciele vestiging

Name

Peildatum werkzame personen

Code

PeildatWerkzamePersonen

Data Type

N8


Definitie

De datum van de dag waarop het aantal werkzame personen van een onderneming of instelling is vastgesteld.

 

Norminstantie: Kamers van Koophandel (Handelsregister)


Default Value

 

Format

DATUM

List Of Values

 


Opmerkingen

-

 

De oorspronkelijke naamgeving en definitie van dit gegevenselement conform de bron:

Elementnaam : Peildatum werkzame personen

Definitie : Deze rubriek bevat de datum waarop het aantal werkzame personen van een vestiging, vereniging of stichting is vastgesteld.

 

Elementnaam : Peildatum werkzame personen totaal onderneming

Definitie : Deze rubriek bevat de datum waarop het aantal werkzame personen van de totale onderneming is vastgesteld.

Norminstantie : Kamers van Koophandel (Handelsregister)