Gegevenselement van entiteit Commerciele vestiging

Name

Code klasse werkzame personen totaal

Code

CdKlasseWerkzamePersonenTotaal

Data Type

N2


Definitie

De code die de economische grootteklasse van het totaal aantal werkzame personen aangeeft, dat bij een onderneming, de vestiging van een onderneming, of een instelling in dienst is.

 

Norminstantie: Kamers van Koophandel (Handelsregister)


Default Value

 

Format

 

List Of Values

01   0 persoon
02   1 persoon
03   2 t/m 4 personen
04   5 t/m 9 personen
05   10 t/m 19 personen
06   20 t/m 49 personen
07   50 t/m 99 personen
08   100 t/m 199 personen
09   200 t/m 499 personen
10   500 t/m 749 personen
11   750 t/m 999 personen
12   1000 personen en meer
99   onbekend


Opmerkingen

-

 

De oorspronkelijke naamgeving en definitie van dit gegevenselement conform de bron:

Elementnaam : Klasse werkzame personen totaal

Definitie : Deze rubriek geeft de economische grootteklasse aan van het totaal aantal werkzame personen (parttime + fulltime) dat bij de vestiging, vereniging of stichting in dienst is. Een persoon is parttime werkzaam indien het aantal gewerkte uren per week minder is dan vijftien.

 

Elementnaam : Klasse werkzame personen totaal onderneming

Definitie : Deze rubriek geeft de klasse werkzame personen aan van het totaal aantal personen dat bij de totale onderneming werkzaam is.

Norminstantie : Kamers van Koophandel (Handelsregister)