Entiteit Completering aanvraag reintegratievoorziening

Name

Completering aanvraag reintegratievoorziening

Code

CompleteringAanvraagRv


Definitie

De gegevens die betrekking hebben op het completeren van de gegevens ten behoeve van de aanvraag re-integratievoorziening.

 

Norminstantie: UGR


Opmerkingen

-


Lijst van diagrammen met entiteit Completering aanvraag reintegratievoorziening

Name

Reintegratietraject


Gegevenselementen

Name

Omschrijving ontbrekende gegevens

Indicatie ontvangst ontbrekende gegevens