Gegevenselement van entiteit Completering aanvraag reintegratievoorziening

Name

Indicatie ontvangst ontbrekende gegevens

Code

IndOntvangstOntbrekendeGegevens

Data Type

N1


Definitie

De code die aangeeft of de ontbrekende gegevens van de aanvraag re-integratievoorziening ontvangen zijn.

 

Norminstantie: UGR


Default Value

 

Format

STANDAARDINDICATIE

List Of Values

1   Ja
2   Nee


Opmerkingen

-