Entiteit Contactpersoon/-afdeling

Name

Contactpersoon/-afdeling

Code

ContactpersoonAfd


Definitie

De PERSOON of de afdeling van een ORGANISATIE waarbij een derde, voor deze in een specifieke situatie relevante, informatie kan verkrijgen.

Norminstantie: SGR


Opmerkingen

-


Lijst van diagrammen met entiteit Contactpersoon/-afdeling

Name

3) Arbeidsgegevens

4) Uitkeringsgegevens

4a) Aanvraag uitkering WWB

5) Arbeidstoeleidinggegevens

5a) Arbeidstoeleidinggegevens vervolg (Dienstverlening UWV Werkbedrijf)

5b) Arbeidstoeleidinggegevens vervolg (Reintegratie GSD)

6) SUWI gegevens

Kansmeter

Sollicitatie

Stuurgegevens

SUWI


Gegevenselementen

Name

Naam contactpersoon/-afdeling