Entiteit Deelname opleiding geregistreerd bij DUO

Name

Deelname opleiding geregistreerd bij DUO

Code

DeelnameOpleidingGeregistrDuo


Definitie

De deelnamegegevens van de bij DUO geregistreerde opleiding, die de PERSOON volgt of heeft gevolgd.

 

Norminstantie: DUO


Opmerkingen

-

 

De oorspronkelijke definitie conform de (authentieke) bron:

De afspraak dat een Natuurlijk Persoon een opleiding van een onderwijsinstelling volgt.

 

Norminstantie: DUO


Lijst van diagrammen met entiteit Deelname opleiding geregistreerd bij DUO

Name

Ontsluiting DUO


Gegevenselementen

Name

Datum aanvang deelname opleiding

Datum einde deelname opleiding

Aanduiding leerjaar

Code inschrijvingsvorm

Code onderwijsvorm

Code leerweg MBO