Gegevenselement van entiteit Deelname opleiding geregistreerd bij DUO

Name

Datum aanvang deelname opleiding

Code

DatBDeelnameOpleiding

Data Type

N8


Definitie

De datum van de eerste dag waarop de deelname aan een opleiding bij een onderwijsinstelling door de PERSOON aanvangt.

 

Norminstantie: DUO


Default Value

 

Format

DATUM

List Of Values

 


Opmerkingen

-

 

De oorspronkelijke naamgeving en definitie conform de (authentieke) bron.

Elementnaam: Datum begin opleiding deelname

Definitie: Begindatum van de deelname aan een opleiding bij een instelling

Norminstantie: DUO