Gegevenselement van entiteit Deelname opleiding geregistreerd bij DUO

Name

Datum einde deelname opleiding

Code

DatEDeelnameOpleiding

Data Type

N8


Definitie

De datum van de laatste dag waarop de deelname aan een opleiding bij een onderwijsinstelling door de PERSOON is beëindigd.

 

Norminstantie: DUO


Default Value

 

Format

DATUM

List Of Values

 


Opmerkingen

-

 

De oorspronkelijke naamgeving en definitie conform de (authentieke) bron.

Elementnaam: Datum einde opleiding deelname

Definitie: Einddatum van de deelname aan een opleiding bij een instelling

Norminstantie: DUO