Gegevenselement van entiteit Deelname opleiding geregistreerd bij DUO

Name

Aanduiding leerjaar

Code

AanduidingLeerjaar

Data Type

N..2


Definitie

De aanduiding van het leerjaar, dat de PERSOON op dat moment volgt.

 

Norminstantie: DUO


Default Value

 

Format

 

List Of Values

 


Opmerkingen

Aanduiding leerjaar komt slechts voor in het Basisonderwijs en Middelbaar onderwijs.

 

De oorspronkelijke naamgeving en definitie conform de (authentieke) bron.

Elementnaam: Leerjaar

Definitie: Het aantal jaren dat de betrokkene is gevorderd.

Norminstantie: DUO