Gegevenselement van entiteit Deelname opleiding geregistreerd bij DUO

Name

Code inschrijvingsvorm

Code

CdInschrijvingsvorm

Data Type

A..70


Definitie

De code die de vorm aangeeft waarin de PERSOON zich van het te volgen onderwijs heeft aangemeld.

 

Norminstantie: DUO


Default Value

 

Format

 

List Of Values

A   Auditor
E   Extraneus
S   Student/leerling
T   Toegelaten student
L   Leerling


Opmerkingen

De inschrijvingsvorm “Toegelaten student” komt alleen voor bij de inschrijvingen uit het verleden. Dit gold bij de deeltijd opleidingen waarbij de studenten eerst een periode werkten.

 

De oorspronkelijke naamgeving en definitie conform de (authentieke) bron.

Elementnaam: Inschrijvingsvorm

Definitie: De hoedanigheid waarin de onderwijsvolger zich heeft aangemeld

Norminstantie: DUO