Gegevenselement van entiteit Deelname opleiding geregistreerd bij DUO

Name

Code onderwijsvorm

Code

CdOnderwijsvorm

Data Type

A..70


Definitie

De code die de manier aangeeft waarop het onderwijs door de PERSOON wordt gevolgd.

 

Norminstantie: DUO


Default Value

 

Format

 

List Of Values

VT   Voltijd
DT   Deeltijd
DU   Duaal
SC   Schriftelijk
AB   Ambulante begeleiding
LWOO   Leerwegondersteunend onderwijs
LWT   Leerwerktraject
EX   Examen


Opmerkingen

-

 

De oorspronkelijke naamgeving en definitie conform de (authentieke) bron.

Elementnaam: Onderwijsvorm

Definitie: Uitputtende lijst ten behoeve van alle onderwijssectoren voor de manier waarop de kennisoverdracht is ingericht wat betreft fysieke aanwezigheid op de onderwijslocatie en de duur daarvan.

Norminstantie: DUO