Gegevenselement van entiteit Deelname opleiding geregistreerd bij DUO

Name

Code leerweg MBO

Code

CdLeerwegMbo

Data Type

A..70


Definitie

De code die de manier aangeeft waarop het onderwijs MBO door de PERSOON wordt gevolgd.

 

Norminstantie: DUO


Default Value

 

Format

 

List Of Values

BOL   Beroepsopleidende leerweg
BBL   Beroepsbegeleidende leerweg
COL   Combinatie beroepsopleidende leerweg
CBL   Combinatie beroepsbegeleidende leerweg
OVO   Overig onderwijs (niet bekostigd)


Opmerkingen

-

 

De oorspronkelijke naamgeving en definitie conform de (authentieke) bron.

Elementnaam: Leerweg MBO

Definitie: Uitputtende lijst ten behoeve van de onderwijssector MBO voor de manier waarop de kennisoverdracht is ingericht wat betreft fysieke aanwezigheid op de onderwijslocatie en de duur daarvan.

Norminstantie: DUO