Gegevenselement van entiteit Detentie

Name

Datum aanvang detentie

Code

DatBDetentie

Data Type

N8


Definitie

De datum van de eerste dag waarop CLIENT SUWI in gevangenschap verkeert.

Norminstantie: SGR


Default Value

 

Format

DATUM

List Of Values

 


Opmerkingen

-