Gegevenselement van entiteit Detentie

Name

Datum ontslag uit detentie

Code

DatOntslagUitDetentie

Data Type

N8


Definitie

De datum waarop CLIENT SUWI ontslagen is uit detentie.

Norminstantie: SGR


Default Value

 

Format

DATUM

List Of Values

 


Opmerkingen

-