Entiteit Dienstverlening UWV WERKbedrijf

Name

Dienstverlening UWV WERKbedrijf

Code

DienstverleningUwvWb


Definitie

Gegevens over de tussen CLIENTSUWI en UWV WERKbedrijf afgesproken dienstverlening (DVL).

 

Norminstantie: CGR


Opmerkingen

-


Lijst van diagrammen met entiteit Dienstverlening UWV WERKbedrijf

Name

5a) Arbeidstoeleidinggegevens vervolg (Dienstverlening UWV Werkbedrijf)


Gegevenselementen

Name

Referentienummer dienstverlening UWV WERKbedrijf

Datum aanvang dienstverlening UWV WERKbedrijf

Datum einde dienstverlening UWV WERKbedrijf

Code reden einde dienstverlening UWV WERKbedrijf