Gegevenselement van entiteit Dienstverlening UWV WERKbedrijf

Name

Referentienummer dienstverlening UWV WERKbedrijf

Code

ReferentienrDvlUwvWb

Data Type

AN11


Definitie

De identificatie van de DIENSTVERLENING aan CLIENTSUWI.

 

Norminstantie: CGR


Default Value

 

Format

 

List Of Values

 


Opmerkingen

-