Gegevenselement van entiteit Dienstverlening UWV WERKbedrijf

Name

Datum aanvang dienstverlening UWV WERKbedrijf

Code

DatBDvlUwvWb

Data Type

N8


Definitie

De datum van de eerste dag van de DIENSTVERLENING door het UWV WERKbedrijf aan CLIENT SUWI.

 

Norminstantie: CGR


Default Value

 

Format

DATUM

List Of Values

 


Opmerkingen

-