Gegevenselement van entiteit Dienstverlening UWV WERKbedrijf

Name

Datum einde dienstverlening UWV WERKbedrijf

Code

DatEDvlUwvWb

Data Type

N8


Definitie

De datum van de laatste dag van de DIENSTVERLENING door het UWV WERKbedrijf aan CLIENT SUWI.

 

Norminstantie: CGR


Default Value

 

Format

DATUM

List Of Values

 


Opmerkingen

-