Gegevenselement van entiteit Dienstverlening UWV WERKbedrijf

Name

Code reden einde dienstverlening UWV WERKbedrijf

Code

CdRedenEDvlUwvWb

Data Type

N..5


Definitie

De code die aangeeft wat de reden is van de beëindiging van de DIENSTVERLENING aan de CLIENT SUWI.

 

Norminstantie: CGR


Default Value

 

Format

 

List Of Values

1   einde dienstverlening, overdracht gemeente
4   verlopen inschrijving
5   werkhervatting
7   overige
10   plaatsing op WBS vacature
11   einde dienstverlening, formele inschrijving
25   terug naar school
50   gestart als zelfstandige ondernemer
96   niet gestart
97   wijziging klantgroep
98   overleden


Opmerkingen

-