Gegevenselement van entiteit Doel reintegratievoorziening

Name

Code doel reintegratievoorziening

Code

CdDoelRv

Data Type

N1


Definitie

De code die het doel aangeeft, waarvoor de reintegratievoorziening voor de CLIENT SUWI wordt ingezet.

 

Norminstantie: SGR


Default Value

 

Format

 

List Of Values

1   Reintegratie
2   Participatie


Opmerkingen

-