Gegevenselement van entiteit Dossier GSD

Name

Dossiercode

Code

Dossiercd

Data Type

AN..40


Definitie

De code waarmee het Inlichtingenbureau een dossier uniek voor een GSD identificeert.

Norminstantie: Inlichtingenbureau


Default Value

 

Format

 

List Of Values

 


Opmerkingen

Een gemeente mag een eigen systematiek gebruiken voor het bepalen van de dossiercode, zolang elk dossier van een gemeente maar uniek wordt geïdentificeerd. Samen met de elementen code kolom en code partij identificeert het element dossiercode een dossier uniek binnen het Inlichtingenbureau.