Gegevenselement van entiteit Dossier GSD

Name

Datum opname gegevens in IB-systeem

Code

DatOpnameGegevensInIbSysteem

Data Type

N8


Definitie

De datum waarop de gegevens worden opgenomen in het IB-systeem.

 

Norminstantie: Inlichtingenbureau


Default Value

 

Format

DATUM

List Of Values

 


Opmerkingen

-