Entiteit Duur WW-uitkering

Name

Duur WW-uitkering

Code

DuurWwUitkering


Definitie

De gegevens die betrekking hebben op de duur van de WW-uitkering.

 

Norminstantie: UGR


Opmerkingen

-


Lijst van diagrammen met entiteit Duur WW-uitkering

Name

3a) Arbeidsverleden


Gegevenselementen

Name

Datum aanvang duur WW-uitkering

Datum einde duur WW-uitkering

Percentage grondslag WW-uitkering

Bedrag dagloon gemaximeerd