Gegevenselement van entiteit Duur WW-uitkering

Name

Datum aanvang duur WW-uitkering

Code

DatBDuurWwUitkering

Data Type

N8


Definitie

De datum van de eerste dag waarop de berekende duur van een WW-uitkering van toepassing is.

 

Norminstantie: UGR


Default Value

 

Format

DATUM

List Of Values

 


Opmerkingen

-