Gegevenselement van entiteit Duur WW-uitkering

Name

Percentage grondslag WW-uitkering

Code

PercGrondslagWwUitkering

Data Type

STANDAARDPERCENTAGE


Definitie

Het percentage dat ten grondslag ligt aan de bepaling van het feitelijke BRUTO UITKERINGSBEDRAG van de WW-uitkering binnen een UITKERINGSPERIODE.

 

Norminstantie: UGR


Default Value

 

Format

PERCENTAGEGEGEVENS

List Of Values

 


Opmerkingen

-