Gegevenselement van entiteit Duur WW-uitkering

Name

Bedrag dagloon gemaximeerd

Code

BedrDagloonGemaximeerd

Data Type

STANDAARDBEDRAG


Definitie

Het bedrag per dag gemaximeerd, dat als grondslag dient voor de berekening van de UITKERING binnen de UITKERINGSPERIODE.

 

Norminstantie: UGR


Default Value

 

Format

BEDRAGGEGEVENS

List Of Values

 


Opmerkingen

-