Entiteit Eenmanszaak met meerdere eigenaren

Name

Eenmanszaak met meerdere eigenaren

Code

EenmanszaakMetMeerdereEigenaren


Definitie

Een eenmanszaak met onverdeelde boedel.

 

Norminstantie: Handelsregister


Opmerkingen

-

 

Oorspronkelijke definitie van Stelselcatalogus:

Een eenmanszaak met onverdeelde boedel.

 

Toelichting:

Het is mogelijk dat de eigendom van de eenmanszaak in mede-eigendom berust bij meer dan één (Niet) Natuurlijk Persoon. Dit komt voor indien de eigendom van de eenmanszaak wegens het overlijden van de vroegere eigenaar is overgegaan op de erfgenamen.


Lijst van diagrammen met entiteit Eenmanszaak met meerdere eigenaren

Name

Ontsluiting NHR