Gegevenselement van entiteit Eigen bedrijf

Name

Code rechtsvorm

Code

CdRechtsvorm

Data Type

A..3


Definitie

Code die de rechtsvorm van een EIGEN BEDRIJF aangeeft.

 

Norminstantie: SGR


Default Value

 

Format

 

List Of Values

ONB   Onbekend
EZ   Eenmanszaak
VOF   Vennootschap Onder Firma
CV   Commanditaire Vennootschap
R   Rederij
MTS   Maatschap
BV   Besloten Vennootschap
NV   Naamloze Vennootschap
S   Stichting
V   Vereniging
BO   Buitenlandse Ondernemingsvorm
BVI   Besloten Vennootschap i.o.
OW   Onderlinge Waarborgmaatschappij
PPR   Publiekrechtelijk Rechtspersoon


Opmerkingen

Het waardebereik is een subset van dat in het UGR wordt gebruikt voor WERKGEVER.