Gegevenselement van entiteit Eigen bedrijf

Name

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel

Code

InschrijvingsnrKvK

Data Type

N8


Definitie

Een identificerend nummer dat de Kamer van Koophandel toekent aan ondernemingen zoals vermeld in de Handelsregisterwet.

Norminstantie: SGR


Default Value

 

Format

 

List Of Values

 


Opmerkingen

-