Gegevenselement van entiteit Eigen bedrijf

Name

Indicatie beeindiging eigen bedrijf

Code

IndBeeindigingEigenBedrijf

Data Type

N1


Definitie

Code die aangeeft of het EIGEN BEDRIJF is beëindigd.

 

Norminstantie: SGR


Default Value

 

Format

STANDAARDINDICATIE

List Of Values

1   Ja
2   Nee


Opmerkingen

Voor wat de Aanvraag Bijstand betreft gaat het hierbij om de periode van 12 maanden loggend voor de DATUM AANVRAAG UITKERING.