Gegevenselement van entiteit Eigendom

Name

Indicatie eigendom van onroerende zaak in het verleden

Code

IndEigendomOZVerleden

Data Type

N1


Definitie

De code die aangeeft of de PERSOON (CLIENT SUWI) als kadastrale gerechtigde in het verleden bekend bij Kadaster is geweest.

 

Norminstantie: KADASTER


Default Value

 

Format

STANDAARDINDICATIE

List Of Values

1   Ja
2   Nee


Opmerkingen

Dit gegeven wordt afgeleid van de melding (Negatieve mededeling) uit Kadaster