Entiteit Eigenrisicodrager

Name

Eigenrisicodrager

Code

Eigenrisicodrager


Definitie

De gegevens die betrekking hebben op het feit of de ADMINISTRATIEVE EENHEID (werkgever) de eigenrisico voor een bepaalde SZ-WET draagt.

Norminstantie: UGR


Opmerkingen

-


Lijst van diagrammen met entiteit Eigenrisicodrager

Name

Ontsluiting Polisadministratie


Gegevenselementen

Name

Datum aanvang eigenrisicodrager

Datum einde eigenrisicodrager