Gegevenselement van entiteit Eigenrisicodrager

Name

Datum aanvang eigenrisicodrager

Code

DatBEigenrisicodrager

Data Type

N8


Definitie

De datum van de eerste dag waarop de eigenrisico dragerschap van de ADMINISTRATIEVE EENHEID voor een bepaalde SZ-WET van toepassing is.

Norminstantie: UGR


Default Value

 

Format

DATUM

List Of Values

 


Opmerkingen

-