Gegevenselement van entiteit Eigenrisicodrager

Name

Datum einde eigenrisicodrager

Code

DatEEigenrisicodrager

Data Type

N8


Definitie

De datum van de laatste dag waarop de eigenrisico dragerschap van de ADMINISTRATIEVE EENHEID voor een bepaalde SZ-WET van toepassing is.

Norminstantie: UGR


Default Value

 

Format

DATUM

List Of Values

 


Opmerkingen

-