Gegevenselement van entiteit Faillissement

Name

Datum aanvang faillissement

Code

DatBFaillissement

Data Type

N8


Definitie

De datum van de eerste dag waarop het faillissement is ingegaan.

 

Norminstantie: Kamers van Koophandel (Handelsregister)


Default Value

 

Format

DATUM

List Of Values

 


Opmerkingen

-

 

De oorspronkelijke naamgeving en definitie van dit gegevenselement conform de bron:

Elementnaam : Datum aanvang faillissement

Definitie : Deze rubriek bevat de datum waarop het faillissement ingaat of reeds is ingegaan.

Norminstantie : Kamers van Koophandel (Handelsregister)