Gegevenselement van entiteit Faillissement

Name

Datum einde faillissement

Code

DatEFaillissement

Data Type

N8


Definitie

De datum van de laatste dag waarvan het faillissement van toepassing is.

 

Norminstantie: Kamers van Koophandel (Handelsregister)


Default Value

 

Format

DATUM

List Of Values

 


Opmerkingen

-

 

De oorspronkelijke naamgeving en definitie van dit gegevenselement conform de bron:

Elementnaam : Datum einde faillissement

Definitie : Deze rubriek bevat de datum waarop het faillissement afloopt of reeds is afgelopen.

Norminstantie : Kamers van Koophandel (Handelsregister)