Entiteit Faillissement surseance

Name

Faillissement surseance

Code

FaillissementSurseance


Definitie

De gegevens die betrekking hebben op een faillissement, Wet schuldsanering natuurlijk persoon (WSNP) of surséance van betaling.

 

Norminstantie: UGR


Opmerkingen

-


Lijst van diagrammen met entiteit Faillissement surseance

Name

Ontsluiting Polisadministratie


Gegevenselementen

Name

Code faillissement surseance

Code reden einde faillissement surseance

Datum aanvang faillissement surseance

Datum einde faillissement surseance